‘GMB is zo’n dertig jaar geleden, hier op de Mars in Zutphen, gestart als aannemersbedrijf. Samen met Waterschap Rijn en IJssel zijn we midden jaren '80 begonnen met het testen van het verwerken van zuiveringsslib. Dat mocht namelijk niet meer worden uitgereden over het land.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf dat op grote schaal slib verwerkt, droogt en ‘verwaard’; we halen belangrijke grondstoffen uit het slib en maken daar een nieuwe grondstof van. Van oud naar nieuw en van vuil naar schoon. We vervullen daarmee een belangrijke functie in het hele Cleantech-proces en we bieden werkgelegenheid voor Zutphen en de regio.

Als je naar de wereld kijkt, dan weet je dat we iets moeten doen. Samenwerken is belangrijk, want veel kleine initiatieven leiden tot een grote oplossing. Samen kun je dan ook meer dan alleen, je versterkt elkaar en het geeft bovendien plezier.

Om krachten te bundelen zijn we daarom ook aandeelhouder in het pakhuis, het centrum van de Cleantech gedachte in Zutphen en de Stedendriehoek.  Het opzetten en uitbouwen van dit netwerk heeft tot veel leuke en zinvolle interacties geleid die we kunnen omzetten naar nieuwe kansen.

Er is een groeiende interesse en support van ondernemers, gemeente en onderwijs waardoor de gedachte steeds sterker geworteld is. De uitdaging ligt in de versnelling, om van denken en praten naar daadwerkelijk uitvoeren te komen. Met een nieuw rapport veranderen we de wereld niet… Dus we moeten tussenstappen zo klein mogelijk maken en doorschakelen naar ‘doen’.

Zutphen biedt een goed klimaat en een stevig netwerk. Je kunt hier kleinschalig beginnen, gebruik maken van elkaar en de aanwezige kennis. Zo kun je met elkaar een innovatief idee uitbroeden naar iets groots.’