Parkmanagement

Parkmanagement Zutphen zorgt onder meer voor financiële voordelen voor de bedrijven op de  4 bedrijventerreinen.
 

 

Ondernemen op De Mars

De Mars is een van de grootste bedrijventerreinen van Gelderland. Door herontwikkeling wordt De Mars beter bereikbaar, duurzamer en tijdsbestendig.

De Mars telt ruim 200 bedrijven met meer dan 5000 werknemers. Het gaat om de grafische, circulaire en industriële sector, en om grote detailhandel. Ondernemers en gemeente werken op dit moment aan een businessplan voor De Mars. Doel is een economisch sterk en divers bedrijventerrein. Een goede plek om te werken, met de aangrenzende Noorderhaven als aantrekkelijke plek om te wonen. Met vooral kansen voor de cleantech ambitie van de gemeente. We zetten in op optimaal gebruik van hernieuwbare energie en een circulaire stroom van goederen en afval. Daarnaast biedt De Mars bedrijven de kans om samen nog innovatiever te zijn.

Projecten

Warmtenet

De Mars heeft veel restwarmte. Plan is om die in te zetten via een warmtenet. Daarmee kan de restwarmte worden ingezet voor de rest van de Mars en eventueel voor de binnenstad.

Circulaire economie

De Mars kan zich verder ontwikkelen als circulair bedrijventerrein. Dat betekent: hergebruik van grondstoffen en productie van hernieuwbare grondstoffen. De ketengedachte is daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld: kan reststroom van het ene bedrijf gebruikt worden door het volgende bedrijf? Dat biedt mogelijkheden voor besparingen.

Proeftuin voor innovatie

Rondom Fort de Pol is grond beschikbaar voor bedrijven uit milieucategorie 5. Deze uitgeefbare grond kan proeftuin zijn voor nieuwe bedrijven. Een kweekvijver voor startups die willen experimenteren en fundamenten leggen voor de cleantech bedrijven van de toekomst. De bedrijven eromheen bieden daarbij ruime ervaring in cleantech en duurzaamheid.

Overige lopende projecten

  • De Mars heeft 14 hectare industrieel dakoppervlak. Dat biedt veel kansen voor zonnepanelen. De helft hiervan kan al circa 5000 huishoudens van stroom voorzien.
  • IJsselwind werkt aan de komst van 3 extra windmolens op De Mars, naast de 3 die er al zijn.

Bereikbaarheid

De Mars is goed bereikbaar door het nieuwe tracé van de N348, 2 nieuwe onderdoorgangen, verbeterde wegen, de aanleg van nieuwe fietspaden en de nabijheid van het station.

De Marstunnel

Twee nieuwe onderdoorgangen verbinden De Mars en het nieuwe woon- en werkgebied Noorderhaven met de binnenstad:

  • De Marstunnel voor alle verkeer (behalve zwaar vrachtverkeer).
  • Kostverloren, voor fietsers en voetgangers.

Pal naast De Mars is een treinstation en een busstation. Achter het treinstation bevindt zich een P&R terrein met zo’n 350 parkeerplekken. Een uitgebreid netwerk voor fietsers en voetgangers verbindt het bedrijventerrein aan de nieuwe Noorderhaven met de OV knooppunten, met de binnenstad en de rest van Zutphen.

Vestigen op Fort de Pol

Locatie Fort de Pol biedt ruimte aan bedrijven in de zwaardere milieucategorieën (categorie 4 en 5). Het terrein is ruim 5 hectare groot en ligt langs het Twentekanaal bij De Mars, vlakbij de oprit naar de N348 met verbindingen richting A-1 en Achterhoek. Heeft u interesse in bedrijfsvestiging, bel dan Paula Christiaans, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente. Telefoon 14 0575.

Parkmanagement Zutphen

Parkmanagement Zutphen (PMZ) is een organisatie voor alle bedrijventerreinen in Zutphen. PMZ zorgt voor goedkoper, duurzamer en veiliger ondernemen. Alle bedrijven en ondernemers in Zutphen kunnen deelnemer worden. Meer informatie vindt u op de website van het PMZ.

Andere bedrijventerreinen in Zutphen en Warnsveld

Plattegrond alle bedrijventerreinen in de gemeente Zutphen (Google maps).